Боловсролын магадлан итгэмжлэх

ҮБХИС-ийн харьяаллын Цэргийн нэгдсэн дээд сургуулийн “Артиллери-D103102”, “Цэргийн холбооны инженер-D103106” хөтөлбөрүүдийг Боловсролын магадлан итгэмжлэх Үндэсний зөвлөлөөс томилогдсон шинжээчдийн баг 2020 оны 06 дугаар 02-ны өдрөөс 03-ны өдрүүдэд ажиллана.