“БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГ”-Т ШИЛЖСЭНТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН ҮБХИС-ИЙН БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХ ТҮР ЖУРАМ