ГАМШГИЙН АЮУЛТ ҮЗЭГДЭЛ ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ