ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛЛАА

“Цэрэг, батлан   хамгаалах” чиглэлээр Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн сургалт цэргийн алба хариуцсан тэргүүн дэд захирал, хурандаа Д.Баасандамба “Зэвсэгт хүчний цэргийн сургалтыг боловсронгуй болгох арга зам” сэдвээр докторын зэрэг хамгааллаа.