ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

  • Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант хурандаа    Д.Баасандамба “Зэвсэгт хүчний цэргийн сургалтыг боловсронгуй болгох арга зам” сэдвээр “Цэрэг, батлан хамгаалах” чиглэлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.  Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2020 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн 14:00 цагт    тус сургуулийн “Сүбээдэй” танхим (Хичээлийн I байрны 212 тоот)-д болно.

 

  • Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант хошууч Д.Идэшноров “Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад нийгмийн сэтгэлзүйн нөлөөллийн шинжилгээ” сэдвээр “Аюулгүй байдал судлал” чиглэлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.  Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2020 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 14:00 цагт    тус сургуулийн “Сүбээдэй” танхим (Хичээлийн I байрны 212 тоот)-д болно.

 

  • Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант Х.Түвшинжаргал “Амьдрах орчны аюулгүй байдал, иргэний боловсролын хамаарлын судалгаа”  сэдвээр “Аюулгүй байдал судлал” чиглэлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.  Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2020 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 14:00 цагт    тус сургуулийн “Сүбээдэй” танхим (Хичээлийн I байрны 212 тоот)-д болно.

  • Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант хурандаа Л.Баатар “Мотобуудлагын бригадын хориглох байлдаанд ар талын хангалтыг зохион байгуулж явуулах нь. /Тусгай чиглэлд/” сэдвээр “Цэрэг, батлан хамгаалах” чиглэлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.  Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2020 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 14:00 цагт    тус сургуулийн “Сүбээдэй” танхим (Хичээлийн I байрны 212 тоот)-д болно

 

  • Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант дэд хурандаа Б.Нэргүйгийн  “Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад иргэний нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх арга зам” сэдвээр “Аюулгүй байдал чиглэлээр” чиглэлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.  Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2020 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн 14:00 цагт    тус сургуулийн “Сүбээдэй” танхим (Хичээлийн I байрны 212 тоот)-д болно.

БАТЛАН ХАМГААЛАХ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДОКТОРЫН АЖИЛ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ