ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант Дагийразын Оюунбилэгийн “Дотоод аюулгүй байдлыг хангах арга зам” сэдвээр “Аюулгүй байдал судлал” чиглэлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.  Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2021 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн 10:00 цагт

Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант Ганболдын Уянгын “Үндэсний аюулгүй байдлыг гадаад худалдааны бодлогоор дэмжих боломж” сэдвээр “Аюулгүй байдал судлал” чиглэлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.  Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2021 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн 14:00 цагт    тус сургуулийн “Сүбээдэй” танхим (Хичээлийн I байрны 212 тоот)-д болно.

БАТЛАН ХАМГААЛАХ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ