ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант Цэрэндоржийн Гансүхийн “Улсын хил, хил орчмын нутаг дэвсгэрийн аюулгүй байдлын тулгамдсан зарим асуудал, шийвдэрлэх арга зам” сэдвээр “Аюулгүй байдал судлал” чиглэлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.  Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2021 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 14:00 цагт    тус сургуулийн “Сүдээдэй” танхим (Хичээлийн I байрны 212 тоот)-д болно.

БАТЛАН ХАМГААЛАХ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ