ДОКТОР (Ph.D), ПРОФЕССОР БАТЗОРИГТЫН ЭРДЭНЭБАТЫН ТОВЧ НАМТАР

ДОКТОР (Ph. D), ПРОФЕССОР БАТЗОРИГТЫН ЭРДЭНЭБАТЫН БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

ДОКТОР (Ph. D), ПРОФЕССОР БАТЗОРИГТЫН ЭРДЭНЭБАТЫН ОЮУНЫ ӨМЧИД БҮРТГЭГДСЭН БҮТЭЭЛҮҮД

ДОКТОР (Ph. D), ПРОФЕССОР БАТЗОРИГТЫН ЭРДЭНЭБАТЫН СПОРТ БА ХОББИ