ЗАРЛАЛ

Тус сургуулийн захирал, дэд захирал /2/ болон бүрэлдэхүүн сургууль, бүтцийн нэгжийн захирал, дарга нар ХАСХОМ мэдүүлгээ 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор, бусад албан тушаалтнууд 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн дотор УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 05 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягтын дагуу бүрэн гүйцэт бөглөн, хуудас бүрийн баруун доод хэсэг болон 2.7 хэсэгт гарын үсгээ зурж баталгаажуулан, purevsuren.m@mndu.gov.mn хаягаар PDF хэлбэрт оруулан ирүүлнэ үү.

Холбогдох утас: 99881478

Жич:ХАСХОМ мэдүүлгийн маягт болон загвар жишээг сургуулийн сайтад байршуулсан болно.

    ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС