Мэргэжлийн боловсролын хөтөлбөрт бүртгүүлсэн элсэгчдийн анхааралд

 ҮБХИС-ийн мэргэжлийн боловсрол олгох хөтөлбөрт тэнцсэн элсэгчдийн эрүүл мэндийн үзлэг, ур чадварын шалгалт 2020.07.20 ны 08.00 цагаас эхэлнэ.