Оюутан дүрэм, журам

ҮНДЭСНИЙ БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН ИХ СУРГУУЛЬД
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БАКАЛАВРЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЖУРАМ

ҮНДЭСНИЙ БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН ИХ СУРГУУЛЬД
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БАКАЛАВРЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЖУРАМ
/2020-2021 оны хичээлийн жилээс эхлэн мөрдөх/

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЖУРАМ

БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИД ЭЛСЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

ОЮУТНЫ ДҮРЭМТ ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗААВАР

СУРАЛЦАГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ

ЦЭРГИЙН СУРГУУЛИЙН ОЮУТАНД ЦЭРГИЙН МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЖУРАМ