Оюутан дүрэм, журам

 

БАКАЛАВРЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЖУРАМ

БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИД ЭЛСЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЖУРАМ

ОЮУТНЫ ДҮРЭМТ ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗААВАР

СУРАЛЦАГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ

ЦЭРГИЙН СУРГУУЛИЙН ОЮУТАНД ЦЭРГИЙН МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЖУРАМ