СЕРТИФИКАТ ГАРДУУЛЛАА

ҮБХИС нь шинээр албан тушаалд томилогдсон багш нарт зориулан Монгол улсын боловсролын их сургуультай хамтран жил бүр зохион байгуулдаг “Багшлах мэргэжил” сертификатын сургалтыг 1 сарын хугацаатай цахимаар явуулж сургалтад хамрагдаж амжилттай төгссөн 25 багшид “Багшлах мэргэжил” сертификатыг гардууллаа.