СУРГАЛТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДУУЛАВ

Багшийн хөгжлийн төвөөс зохион байгуулсан “Шинэ багшийн чиглүүлэх сургалт”  5 өдрийн турш явагдаж ЦНДС-ийн -22,  АБДС-ийн 11 багш, Батлан хамгаалахын МСҮТ-өөс 4 багш нийт 37 багш амжилттай оролцлоо.

Сургалтад хамрагдсан багш нарт ҮБХИС-ийн Эрдэм шинжилгээ, нийгмийн түншлэлийн асуудал  хариуцсан дэд захирал, хурандаа Б.Өлзийхуяг, зөвлөх профессор Я. Чойжамц нар “Гэрчилгээ” гардуулав.