ТЭМҮҮЖИН ӨРЛӨГ СУРГУУЛИЙН 2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД 7-Р АНГИД ШИНЭЭР ЭЛСЭХ СУРАГЧДЫН АНХААРАЛД