ХАРЬЯАЛЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ, НЭГЖИЙН ДАРГА НАРТ

Гадаадад 2006-2020 онд цэргийн болон энгийн мэргэжлээр доктор, магистрийн зэрэг хамгаалсан албан хаагчдын дипломын хуулбарыг 2021 оны 03 сарын 09-ны дотор нэгтгэн эрдэм шинжилгээ, инновацын хэлтсийн цахим хаяг /rid@mndu.gov.mn/ -аар ирүүлнэ үү.