Харьяаллын сургууль болон багш судлаачдын анхааралд

ҮБХИС-ийн профессор, дэд профессор цолд нэр дэвшигчдийн материалыг их сургуулийн захирлын 2018 оны А/365 дугаар тушаалаар батлагдсан “ҮБХИС-ийн профессор, дэд профессор цол олгох журам”-ын дагуу бүрдүүлэн 2020 оны 9 дүгээр сарын 18-ны дотор Эрдэм шинжилгээ, инновацын хэлтэст ирүүлнэ үү.

 

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ИННОВАЦЫН ХЭЛТЭС