ХАСХОМ МЭДҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Тус сургуулийн ТТ-9 буюу түүнээс дээш албан тушаалын зэрэглэлээр цалинждаг эрх бүхий албан тушаалтнууд Хувийн ашиг сонирхлын болон Хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 05 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягтын дагуу үнэн зөв, бүрэн гүйцэт бөглөн, хуудас бүрийн баруун доод хэсэг болон 2.7 хэсэгт гарын үсгээ зурж баталгаажуулан, purevsuren.m@mndu.gov.mn хаягаар PDF хэлбэрээр 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн дотор  ирүүлнэ үү!

Холбогдох утас: 99881478

Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт

Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн загвар жишээ