ЦЭРГИЙН СТРАТЕГИЙН ТӨВ

Эрхэм зорилго:

“Оператив-тактикийн мэргэжлээр мэдлэг, дадлага, чадвар олгох”

Зорилт:

  1. Төвийн багш нарын удирдан явуулдаг хичээлүүдээр сургалтын хөтөлбөр, сэдвийн төлөвлөгөө боловсруулж, хичээл заах сургалтын орчинг бүрдүүлэх;
  2. Суралцагч нарт төрийн цэргийн бодлого, цэргийн стратеги, операцын онолын суурь мэдлэгийг олгох;
  3. Үндсэн төрлийн байлдаанд МББр-ын байлдааны ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, явуулах онолыг суралцагч нарт олгох;
  4. Багш нарын мэдлэг, дадлага, чадварыг ажлын байрны тодорхойлолтын шаардлагын түвшинд хүргэх.

 

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

Боловсролын зэрэг олгох сургалтаар:

  • “Операц-тактик, цэргийн удирдлага” мэргэжил олгох сургалт явуулах;
  • “Цэргийн ухааны магистр”-ын зэрэг олгох сургалт явуулах;

Албан тушаалын сургалтаар:

  • Стратегийн дамжаанд – цэргийн аюулгүй байдал, стратегийг судлуулах;
  • Команд штабын дамжаанд – тактикийн онолыг бүрэн судлуулж, бригадын түвшний төлөвлөлт, удирдлагыг хэрэгжүүлэх дадлага олгох.