ЦЭРГҮҮД, АР ГЭРИЙНХЭНТЭЙГЭЭ ЦАХИМААР УУЛЗАЖ БАЙНА

Цаг үеийн нөхцөл, байдалтай холбогдуулан тус сургуулийн Харуул үйлчилгээний ротын 2020 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлагаар алба хааж буй дайчдыг ар гэрийнхэнтэй нь цахимаар уулзуулах арга хэмжээг зохион байгуулж байна.