Элсэлттэй холбоотой мэдээлэл

ҮБХИС-ийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн Бакалаврын хөтөлбөрт цахимаар бүртгүүлэн тэнцэж батламж авсан элсэгчид  2020.08.20-ны өдрийн 09.00 цагт бүрдүүлэх бичиг баримтыг авчирч эрхийн бичгээ авна уу. / Энэ хугацаа COVID-19 – өөс шалтгаалан өөрчлөгдөж магадгүй тул ҮБХИС-ийн Вэб сайтаар тухайн үед нь ирэх хугацааг мэдээлнэ./

Бүрдүүлэх материалыг сургуулийн www.mndu.gov.mn байршуулсан./Мэдээлэл хэсэгт байгаа/

Жич: Шинэ болон нэмэлт элсэлт авахгүй.

Сургалтын хэлтэс