ҮБХИС-ийн багш нарын анхааралд

Шинэ төрлийн коронавирусийн дэгдэлт дэлхийн улс орнуудад хурдацтай тархаж байгаатай холбогдон багш нар албан ажлын чөлөөтэй байх хугацаандаа эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг  тасалдуулалгүй үргэлжлүүлэн хийх, үр дүнг “Б” цагийн ачаалалд оруулан тооцуулахыг мэдэгдье.

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ИННОВАЦИЙН ХЭЛТЭС