Улаанбаатар хотоос ҮБХИС-ийн бакалаврын болон мэргэжлийн боловсролын хөтөлбөрт бүртгүүлсэн элсэгчдийн онооны жагсаалт

Бакалаврын хөтөлбөрт тэнцсэн элсэгчид:

Үйл ажиллагааны нэр Хугацаа Хаана
Улаанбаатар хотоос тэнцсэн элсэгчдийн

бүртгэл

2020 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр

ҮБХИС

Хөдөө, орон нутгаас тэнцсэн элсэгчдийн бүртгэл
Ур чадварын шалгалт /Монгол хэл суурьтай хөтөлбөрт элсэгчид хамаарах/ 2020 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдөр ҮБХИС-ийн

Цэргийн хөгжмийн коллеж

Мэргэжлийн       боловсролын     хөтөлбөр   /Батлан     хамгаалахын         сургалт үйлдвэрлэлийн төв хуучнаар Ахлагчийн сургууль/-т тэнцсэн элсэгчид:

Үйл ажиллагааны нэр Хугацаа Хаана
Улаанбаатар хотоос тэнцсэн элсэгчдийн бүртгэл 2020 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдөр ҮБХИС
Хөдөө, орон нутгаас тэнцсэн элсэгчдийн бүртгэл 2020 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдөр ҮБХИС
Эрүүл мэндийн үзлэг 2020 оны 07 дугаар сарын 17, 18, 19-ны өдрүүдэд ҮБХИС
Ур чадварын шалгалт 2020 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр ҮБХИС

Элсэгчдийн бүртгүүлэх материал 

  1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар,
  2. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ /12 төгссөн гэрчилгээ/,
  3. Сурагчийн хувийн хэрэг,
  4. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж хуудас,
  5. 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 4 хувь,
  6. Бүртгэлийн хураамж 20000 төгрөг бэлнээр
  7. Системээс илгээсэн бүртгэлийн хуудас /Хөдөө орон нутгийн элсэгчдэд хамаарах/ Төрийн сангийн 100900014005 дансанд сургалтын төлбөр болох 900.000 төгрөг тушаасан баримт /бакалаврын хөтөлбөрт элсэгчдэд хамаарах/ зэрэг материалуудыг битүүмжлэл сайтай хавтсанд бүрдүүлсэн байх.

Онооны жагсаалт /Улаанбаатар хот/