ҮБХИС НИЙТ БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ АНХААРАЛД

Улсын онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу бие бүрэлдэхүүний 10 хүртэл хувь ажиллаж байгаа бөгөөд бусад ажилтан албан хаагчдыг дуудах хүртэл гэрээсээ  цахимаар ажиллаж байхыг анхааруулж байна.