ҮБХИС НИЙТ БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ АНХААРАЛД

Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан гаргах хугацаа 2021 оны 02 сарын 26 өдрийг хүртэл хугацаанд хойшлогдсон тул албан хаагч бүр энэ хугацаандаа багтааж Монголын татварын албаны etax.mta.mn системээр нэвтрэн орж бүртгүүлэн, тайлангаа илгээнэ үү!