Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль нь дараах мэргэжлүүдээр нэмэлт элсэлтийг зохион байгуулна