Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуульд дараах хөтөлбөрүүдэд нэмэлт элсэлт авна

Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуульд дараах хөтөлбөрүүдэд нэмэлт элсэлт авна.

Хугацаа: 2020 оны 08 дугаар сарын 29 – 31-ны өдрүүдэд 09:00 – 16:00 цагт

д/д Хөтөлбөрийн нэр Суурь хичээл Хяналтын тоо
I II
1 Зенитийн пуужин-автоматжуулалт Физик Математик 6
2 Зенитийн артиллер-электроник Физик Математик 4
3 Цэргийн хими-хамгаалалт Хими Математик 7
4 Радиотехникийн команд Физик Математик 4
5 Авто инженер Математик физик 37
Нийт 58

Тавигда шаардлага: ЭЕШ-ын оноо нь төрийн өмчит сургуулийн босго оноо хангасан, эрэгтэй, биедээ шивээсгүй

 

 

СУРГАЛТЫН ХЭЛТЭС