Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн Аюулгүй байдлын дээд сургуулийн “Эрдмийн баяр-2020” төгсөлтийн ажиллагаа