“АРТИЛЛЕР”, “ЦЭРГИЙН ХОЛБООНЫ ИНЖЕНЕР” ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН ЧАНСААГ ТОГТООВ

Монгол Улсын Төрөөс баримтлах бодлого, дээд боловсролын шинэчлэлийн ажлын хүрээнд сургалтын байгууллагуудад хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүдийг магадлан итгэмжлэх хэрэгцээ, шаардлагын хангахын тулд ҮБХИС-ийн Цэргийн нэгдсэн дээд сургуулийн “Артиллер”, “Цэргийн холбооны инженер” хөтөлбөрүүдийг магадлан итгэмжлүүлэх ажлыг амжилттай зохион байгуулж Боловсролын магадлан итгэмжлэх Үндэсний зөвлөлийн 2020 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрээр 5 жилийн хугацаатайгаар анх[…..]

БАГШ НАР ГАДААД ХЭЛНИЙ МЭДЛЭГЭЭ ДЭЭШЛҮҮЛЛЭЭ

БХЯ-ны дэмжлэгтэйгээр ҮБХИС, Олон улсад Магадлан итгэмжлэгдсэн “SANTIS” боловсролын төвтэй хамтран багш нарын гадаад хэлний мэдлэгийн түвшинг дээшлүүлэх зорилгоор англи хэлний анхан шат, ахисан дунд шат, дунд шат гэсэн 3 шатны сургалтыг 45 хоногийн хугацаатайгаар зохион байгууллаа.Сургалтад 40 гаруй багш нар хамрагдсан байна. Сургалтаа амжилттай төгссөн багш нарт “SANTIS” сургалтын төвийн удирдлага, багш нар англи[…..]

СЕРТИФИКАТ ГАРДУУЛЛАА

ҮБХИС нь шинээр албан тушаалд томилогдсон багш нарт зориулан Монгол улсын боловсролын их сургуультай хамтран жил бүр зохион байгуулдаг “Багшлах мэргэжил” сертификатын сургалтыг 1 сарын хугацаатай цахимаар явуулж сургалтад хамрагдаж амжилттай төгссөн 25 багшид “Багшлах мэргэжил” сертификатыг гардууллаа.