ҮБХИС-ийн сонсогч, сурагч, оюутнуудын анхааралд

УОК-ийн шийдвэрээр 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл хатуу хөл хорио тогтоож хичээл, сургалтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэн ажиллаж байна. Боловсрол, Шинжлэх ухааны яамнаас урьдчилан өгсөн чиглэлийн дагуу дараах зүйлүүдийг нийт суралцагчдад анхааруулж байна. Үүнд: Цахим асуумжид хамрагдаагүй суралцагчид яаралтай бөглөж дуусгах /11 дүгээр сарын 25-ны 12:00 цагаас өмнө/; 119.мн сайтруу[…..]