Багш нарын урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн өмнөх тандалт асуумж ДБСБ, МСҮТ,ПК

Багш нарын эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан эрүүл мэндийн байдлыг урьдчилан үнэлэх асуумжийг улсын хэмжээнд авах гэж байна. Энэхүү асуумжууд нь бүгд үнэлгээний асуумж байгаа тул та аль болох үнэн зөв, бодитой хариултаа өгч туслана уу.

Багш нарын урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн өмнөх тандалт асуумж_ДБСБ, МСҮТ,ПК (esis.edu.mn)