ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант Баярсайханы Лхагвадоржийн “Цэргийн холбооны системийг хөгжүүлэх арга зам’ сэдвээр “Цэргийн зэвсэглэл, техник судлал’ чиглэлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2022 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 14:00 цагт тус сургуулийн “Сүбээдэй’ танхим (Хичээлийн I байрны 212 тоот)-д болно.
               БАТЛАН ХАМГААЛАХ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ
                       ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ