ОФИЦЕР, АХЛАГЧЫН ТҮВШИН ТОГТООХ ҮЗЛЭГИЙН ‘БИЕИЙН ТАМИР’-ЫН ШАЛГАЛТАД БЭЛТГЭХ ЗӨВЛӨМЖ

 

Цэргийн биеийн тамирын бэлтгэлийн стандарт. /энд дарж унш/

1. Бие бялдрын бэлтгэлжилтийн шалгалтыг дараах дасгалуудаар шалгаж үнэлнэ.

Үүнд:

ЭРЭГТЭЙ: ХҮЧ 18-40 нас суга савлуурт өнцөг барих /14-р дасгал/ 41-дээш нас сууж босох /21-р дасгал/

ХУРД – бүх насны ангилалд 100 м гүйлт /32-р дасгал/

ТУСГАЙ БЭЛТГЭЛ – бүх насны ангилалд гранат холд шидэх /48-р дасгал/

ТЭСВЭР – 18-41 нас 3000 м, /35-р дасгал/ 41 ба түүнээс дээш нас 1000 м гүйлт /37-р дасгал/

ЭМЭГТЭЙ: ХҮЧ –бүх насны ангилалд гэдэсний таталт /20-р дасгал/

ХУРД – бүх насны ангилалд 100 м гүйлт /32-р дасгал/

ТУСГАЙ БЭЛТГЭЛ – бүх насны ангилал гранат холд шидэх /48-р дасгал/

ТЭСВЭР – бүх насны ангилалд 1000 м гүйлт /32-р дасгал/

дасгалуудын техник задаргаа, заавар /энд дарж унш/

2. гар дээр суниах дасгал

3. хэвлийн таталтын дасгал