Хүрээлэн, бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал, бүтцийн нэгжийн дарга нарт

Хүрээлэн, бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал, бүтцийн нэгжийн дарга нарт Монгол Улсын засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар  тогтоол   “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм’  ‘-ийг бие бүрэлдэхүүндээ уншиж танилцуулах, шалгалтанд бэлтгэхийг анхааруулж байна.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 33 ДУГААР ТОГТООЛ/энд дарж уншина уу/