ҮБХИС-ийн Аюулгүй байдлын дээд сургууль нь бакалаврын дараах хөтөлбөрүүдэд нэмэлт элсэлт авч байна

ҮБХИС-ийн Аюулгүй байдлын дээд сургууль нь бакалаврын дараах хөтөлбөрүүдэд нэмэлт элсэлт авч байна. Үүнд:

  1. Авто инженерчлэл
  2. Авто замын инженерчлэл
  3. Электроникийн инженерчлэл
  4. Кибер аюулгүй байдал
  5. Менежмент
  6. Нийтийн удирдлага
  7. Эдийн засаг

Жич: Элсэлтийг Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн бакалаврын болон мэргэжлийн боловсролын хөтөлбөрийн элсэлтийн журмын дагуу бүртгэнэ.