Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн 100 жилийн ойн хүрээнд “Өнөр бүл” хүүхдийн төвийн сургалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж бичиг хэргийн хэрэгслийн хандив гардуулж өглөө.

Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн 100 жилийн ойн хүрээнд “Өнөр бүл” хүүхдийн төвийн сургалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж бичиг хэргийн хэрэгслийн хандив гардуулж өглөө. Хүүхдийн төлөө цохилсон хайр энэрлийн зүрхний цохилт үргэлж гэрэл гэгээг цацруулж байдаг билээ.