2022-2023 оны хичээлийн жилд дараах чиглэлээр багш, ажилтан авна

ҮБХИС-ийн Цэргийн хөгжмийн коллеж

 

2022-2023 оны хичээлийн жилд дараах чиглэлээр багш, ажилтан  авна.

Ажлын байр:

  1. Монгол хэл, бичиг, найруулга зүйн багш – 1
  2. Флейт хөгжмийн багш – 1
  3. Хөгжмийн онол, соноршуулгын багш – 1

Бүрдүүлэн материал:

  1. Төрийн албан рхаагчийн анкет /зурагтай/
  2. Иргэний үнэмлэхнмй хуулбар
  3. Мэргэжлийн диплом хуулбар
  4. Багшилж байсан боло багшлах эрх, мэргэжлийн зэргийн үнэмлэх хуулбар
  5. Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

Бүртгэл:

2022 оны 08-р сарын 15-наас 19-ний өдрийг хүртэл

Холбоо барих: 86014444 89016404