ТАНЫГ ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

Дулааны төвийн машинист 

Ерөнхий зүйл: Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн барилга байгууламжийн халаалт, дулааны төвийн хэвийн ажиллагааг хангах, бие бүрэлдэхүүний ажиллах, суралцах ая тухай орчинг бүрдүүлэх чиг үүргийн хүрээнд ажиллана.

          Ажлын хамрах хүрээ:

Дулааны төвийн машинист нь ээлжийн слесариудыг удирдан ажиллах, барилга байгууламжийн сантехникийн засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь хийх, эрчим хүчийг үр ашигтай зарцуулах.

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Боловсрол: Тусгай дунд ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил: Механикч

Мэргэшил: Тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт нийцсэн сургалтуудад суралцсан байх.

Туршлага: Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

Ур чадвар: Хариуцсан ажлаа төлөвлөх, зохион байгуулах, багаар ажиллах, өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах.

Оролцогчдод шаардагдах баримт бичиг

 • Биеийн байцаалт /ТАХ-ийн маягт/
 • Хувь хүний намтар
 • Боловсролын зэргийг гэрчилсэн баримт /диплом/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар
 • Өмнөх буюу одоогийн ажлын газрын тодорхойлолт, мэргэжлийн ур чадвар, туршлагыг нотлох мэдээлэл, баримт.

Бүртгэлийн хугацаа: 2022.06.10-2022.06.30 хүртэл.

Бохир усны сантехникийн слесарь 

Ерөнхий зүйл: Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн барилга байгууламжийн халаалт, дулааны төвийн хэвийн ажиллагааг хангах, бие бүрэлдэхүүний ажиллах, суралцах ая тухай орчинг бүрдүүлэх чиг үүргийн хүрээнд ажиллана.

          Ажлын хамрах хүрээ:

Бохир усны сантехникийн слесарь нь дулааны төвийн машинистын удирдлагад ажиллаж, барилга байгууламжийн бохир усны шугам, тоноглолын засвар үйлчилгээг хийж, усны алдагдалгүй байлгах, эрчим хүчийг үр ашигтай зарцуулах талаар санаачлагатай ажиллах.

 

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Боловсрол: Бүрэн дунд ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил: Сантехникийн слесарь

Мэргэшил: Тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт нийцсэн сургалтуудад суралцсан байх.

Туршлага: Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

Ур чадвар: Хариуцсан ажлаа төлөвлөх, зохион байгуулах, багаар ажиллах, өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах.

Оролцогчдод шаардагдах баримт бичиг

 • Биеийн байцаалт /ТАХ-ийн маягт/
 • Хувь хүний намтар
 • Боловсролын зэргийг гэрчилсэн баримт /диплом/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар
 • Өмнөх буюу одоогийн ажлын газрын тодорхойлолт, мэргэжлийн ур чадвар, туршлагыг нотлох мэдээлэл, баримт.

Бүртгэлийн хугацаа: 2022.06.10-2022.06.30 хүртэл.

Мужаан 

Ерөнхий зүйл: Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалж, засвар үйлчилгээг цаг хугацаанд нь чанартай стандартын дагуу өнгө үзэмжтэй засварлах хүрээнд ажиллана.

 

          Ажлын хамрах хүрээ:

Мужаан нь сургуулийн байрлалын орчинг тохижуулах, эд хогшлыг засварлах, засвар үйлчилгээнд шаардагдах барилгын материалыг захиалах.

 

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Боловсрол: Бүрэн дунд ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил: Мужаан

Мэргэшил: Тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт нийцсэн сургалтуудад суралцсан байх.

Туршлага: Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

Ур чадвар: Хариуцсан ажлаа төлөвлөх, зохион байгуулах, багаар ажиллах, өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах.

 

Оролцогчдод шаардагдах баримт бичиг

 • Биеийн байцаалт /ТАХ-ийн маягт/
 • Хувь хүний намтар
 • Боловсролын зэргийг гэрчилсэн баримт /диплом/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар
 • Өмнөх буюу одоогийн ажлын газрын тодорхойлолт, мэргэжлийн ур чадвар, туршлагыг нотлох мэдээлэл, баримт.

Бүртгэлийн хугацаа: 2022.06.10-2022.06.30 хүртэл.

Ээлжийн ахлах тогооч, бэлтгэгч-тогооч 

Ерөнхий зүйл: Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн сонсогч, хугацаат цэргийн алба хаагчдын хоолонд орж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнд анхан шатны боловсруулалт хийж чанарыг шалгах чиг үүргийн хүрээнд ажиллана.

 

          Ажлын хамрах хүрээ:

Тогооч нь өдрийн хоолонд хүнсний материалыг хүлээн авч, хоолыг орц, нормын дагуу чанартай, халуун хоол, цайгаар үйлчлэх.

 

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Боловсрол: Бүрэн дунд ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил: Тогооч

Мэргэшил: Тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт нийцсэн сургалтуудад суралцсан байх.

Туршлага: Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

Ур чадвар: Хариуцсан ажлаа төлөвлөх, зохион байгуулах, багаар ажиллах, өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах.

 

Оролцогчдод шаардагдах баримт бичиг

 • Биеийн байцаалт /ТАХ-ийн маягт/
 • Хувь хүний намтар
 • Боловсролын зэргийг гэрчилсэн баримт /диплом/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар
 • Өмнөх буюу одоогийн ажлын газрын тодорхойлолт, мэргэжлийн ур чадвар, туршлагыг нотлох мэдээлэл, баримт.

Бүртгэлийн хугацаа: 2022.06.10-2022.06.30 хүртэл.

  Үйлчлэгч 

Ерөнхий зүйл: Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн барилга байгууламжийн цэвэрлэгээ үйлчилгээг чанартай сайн гүйцэтгэх, бие бүрэлдэхүүний ажиллах, суралцах ая тухтай орчинг бүрдүүлэх чиг үүргийн хүрээнд ажиллана.

 

          Ажлын хамрах хүрээ:

Үйлчлэгч нь ажлын байрыг стандартын дагуу ариун цэвэр эрүүл ахуйн шаардлагын дагуу цэвэрлэх, цэвэрлэгээ үйлчилгээг чанартай сайн гүйцэтгэх.

 

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Боловсрол: Бүрэн дунд ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй.

Мэргэжил: Шаардахгүй

Туршлага: Ажлын туршлагатай

Ур чадвар: Багаар ажиллах.

 

Оролцогчдод шаардагдах баримт бичиг

 • Биеийн байцаалт /ТАХ-ийн маягт/
 • Хувь хүний намтар
 • Боловсролын зэргийг гэрчилсэн баримт /диплом/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар
 • Өмнөх буюу одоогийн ажлын газрын тодорхойлолт, мэргэжлийн ур чадвар, туршлагыг нотлох мэдээлэл, баримт.

Бүртгэлийн хугацаа: 2022.06.10-2022.06.30 хүртэл.

Материал хүлээн авах хаяг: ҮБХИС-ийн Захиргаа удирдлагын хэлтэс

Лавлах утас: 70150176

 

Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль