НИЙГЭМ ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ТЭНХИМ

ЗОРИЛГО: Боловсролын тухай, Дээд боловсролын тухай хууль, Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого, болон Батлан хамгаалах салбар, Зэвсэгт хүчний шинэчлэлийн шаардлага, БХИС-ийг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөнд нийцүүлэн сургалтын болон хичээлийн хөтөлбөрийг чанартай хэрэгжүүлж, оюутан сонсогчдод ерөнхий болон мэргэжлийн суурь хичээлээр дамжуулан бие даан хөгжих, манлайлах чадвар бүхий бүтээлч бие хүнийг хөгжүүлэн төлөвшүүлж, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг тэргүүлэх […]

ЭЛЕКТРОНИКИЙН ТЭНХИМ

ЭРХЭМ  ЗОРИЛГО Нийгмийн болон салбарын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, холбоо, мэдээллийн дэвшилтэт техник,  технологийн онолын мэдлэг, дадлага, ур чадвар эзэмшсэн, оюуны өндөр чадамж, ажил албаны төлөвшилтэй, хөрвөх чадвар бүхий инженерийн дээд боловсрол эзэмшүүлнэ. ЗОРИЛТ: – Бакалаварын сургалтыг олон улсын жишиг, дээд боловсролын стандартад нийцсэн, магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрөөр зохион байгуулах;- Багш, суралцагчдын эрдэм судлалын ажлыг эрчимжүүлэх замаар[…..]