МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ
Элсэлтийн цахим бүртгэл хаагдсан хаагдсан.


* Хөдөө орон нутгийн элсэгчдийг бүртгэх үйл ажиллагааг Монголын их, дээд сургуулиудын консорциумаас орон нутагт томилогдсон элсэлтийн комисс зохион байгуулна.