БХИС-ИЙН МАГИСТР, ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРТ ЭЛСЭГЧДИЙН ЦАХИМ БҮРТГЭЛ