• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.

 БХИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ

 

 2013 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр.                                                    Дугаар А/261                                           Улаанбаатар хот

 

          Батлан хамгаалахын сайдын 2010 оны 323 дугаар тушаалаар баталсан “БХИС-ийн дүрэм”-ийн 11.1, “БХИС-ийн дотоод журам”-ын  5.1.11 дэх заалтуудыг үндэслэн ТУШААХ нь:

 1. “Сургалтад шилдэг арга зүй, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлсэн багшийг 2 сар тутам шалгаруулах журам”, дүгнэх үзүүлэлтийг хавсралтаар баталсугай.

2. Энэхүү журамыг 2013 оны 05 дугаар сарын 01-нээс эхлэн дагаж мөрдөн, хэрэгжилтийг зохион байгуулахыг Сургалтын бодлого, зохицуулалтын албаны дарга хурандаа Ч.Цогтжаргал, бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлуудад үүрэг болгосугай.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сургалт хариуцсан дэд захирал хурандаа Ж.Энхбаярт даалгасугай.

 

ЗАХИРАЛ ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ                           Я. ЧОЙЖАМЦ 

 

Сургалтад шилдэг арга зүй, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлсэн багшийг 2 сар тутам шалгаруулах журам”-ыг татах бол ЭНД  дарна уу?

ЗАРЛАЛ

2019-11-01 13:49:00
2019-10-07 13:49:00
2019-09-20 18:25:00
2019-09-12 9:22:00
2019-09-04 10:18:00
2019-08-31 11:02:00
2019-08-21 16:44:00
2019-08-14 12:58:00
2019-08-14 12:25:00
2019-07-17 16:17:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ