• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.
  БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИ 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

“… Өндөр хөгжилтэй орнуудын ижил төстэй академийн түвшинд сургалтыг явуулж, Батлан хамгаалахын удирдах албан тушаалд ажиллах офицер, төрийн албан хаагчийг бэлтгэх.”

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

1993 онд Оперативын факультет - БХ-ын сайдын 1993 оны 1-р сарын 13-ны өдрийн 19 тоот тушаал,
1996 онд Команд штабын институт - БХ-ын сайдын 1996 оны 11-р сарын 25-ны өдрийн 660 тоот тушаал
1999 онд Батлан хамгаалахын удирдлагын академи - БХ-ын сайдын 1999 оны 5-р сарын 20-ны өдрийн 13 тоот тушаал

БХУА-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

 • Монгол Улсын Зэвсэгт хүчинд цэргийн дээд боловсролтой, стратеги-тактик, цэргийн удирдлагын мэргэжилтэй, цэргийн  ухааны магистрын зэрэгтэй боловсон хүчин бэлтгэх. 
 • Батлан  Хамгаалах Яам, Зэвсэгт хүчний удирдах офицерууд, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах албан тушаалтанг  цэрэг стратегийн бэлтгэлд сургах.
 • Цэргийн шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх, цэргийн онол, урлагийн талаар эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил явуулах.
БҮТЭЦ

БХУА-ИЙН ҮНДСЭН СУРГАЛТ

Магистрын дамжаа

Стратеги-тактик, цэргийн удирдлагын менежер мэргэжлээр тайван болон байлдааны цагт МББр-ыг  удирдах чадвартай, аюулгүй байдал, батлан хамгаалах бодлого үйл ажиллагаа, цэргийн стратеги, ЗХ-ний байгуулалтын үндсийг судалж, мэдлэг, дадлага эзэмшсэн, БХЯ, ЗХЖШ, ХХЕГ, ШШГЕГ-т удирдах албан тушаалд ажиллах боловсон хүчинг бэлтгэх. /2 жил, өдрөөр/

Стратегийн дамжаа

Үндэсний аюулгүй байдал, Батлан хам-гаалах бодлого, цэргийн стратеги, Зэвсэгт хүчний байгуулалтын үндсийг судлан, стратегийн түвшинд БХЯ, ЗХЖШ, ХХЕГ, ОБЕГ, ШШГЕГ, ЦЕГ-т удирдах албан тушаалд ажиллах мэдлэг, дадлага, ур чадвар эзэмшсэн байх.  /3 сар, өдрөөр/

Академийн дамжаа

Ерөнхий цэргийн тактик, команд штабын мэргэжлээр байлдааны ажиллагааг хороо, бригадын түвшинд зохион байгуулах мэдлэг, дадлага эзэмшүүлэх. /3 сар, өдрөөр/

Хамт олонЗАРЛАЛ

2019-11-01 13:49:00
2019-10-07 13:49:00
2019-09-20 18:25:00
2019-09-12 9:22:00
2019-09-04 10:18:00
2019-08-31 11:02:00
2019-08-21 16:44:00
2019-08-14 12:58:00
2019-08-14 12:25:00
2019-07-17 16:17:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ