• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.
 

АХЛАГЧИЙН СУРГУУЛЬ

 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

       Батлан хамгаалах салбарын  хэрэгцээ  шаардлагад нийцсэн, удирдах болон  гүйцэтгэх албан тушаалын  ахлагчийн бүрэлдэхүүнийг чанартай бэлтгэх 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

        Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын ахлагчийн бүрэлдэхүүнийг мэргэшүүлэх сургалт, цэргийн мэргэжил олгох  хөтөлбөрүүдэд хамруулан, сургалтыг чанартай зохион байгуулах. 

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

          Төрийн цэргийн шинэчлэлийн бодлогын хүрээнд 1993.05.31-ний өдөр Батлан хамгаалах сайдын “Ахлагч нарыг бэлтгэх зарим арга хэмжээний тухай” 208 дугаар тушаалд “Монголын ардын цэрэгт мэргэжлийн ахлагч нарыг сургаж бэлтгэх, тэдний мэргэжлийг дээшлүүлэх үүрэг бүхий “Ахлагч бэлтгэх төв”-ийг 1993-1994 оны хичээлийн жилээс эхлэн ”Цэргийн их сургуулийн харъяанд мэргэжлийн тэнхимүүдийг түшиглэн хичээллүүлэх” шийдвэрийн дагуу Ахлагч бэлтгэх төвийг байгуулсан. 2006 оноос эхлэн Зэвсэгт хүчний шинэчлэлийн хүрээнд тус төвийг “Ахлагчийн сургууль” болгон өргөтгөн шинэчилсэн.  Тус сургууль нь Батлан хамгаалах сайдын  1993 оны 208 тоот  тушаалаар байгуулагдсан БХИС-ийн бүрэлдэхүүний сургууль юм.

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТHgsdg
рлага

ЗАРЛАЛ

2019-11-01 13:49:00
2019-10-07 13:49:00
2019-09-20 18:25:00
2019-09-12 9:22:00
2019-09-04 10:18:00
2019-08-31 11:02:00
2019-08-21 16:44:00
2019-08-14 12:58:00
2019-08-14 12:25:00
2019-07-17 16:17:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ