• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.

Сургалтын төлбөрийн хэмжээг  шинэчлэн тогтоох тухай 

Батлан хамгаалахын сайдын 2010 оны 323 дугаар тушаалаар баталсан “Батлан хамгаалахын их сургуулийн дүрэм”-ийн 10 дахь хэсгийн 5 дахь заалт, БХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2013 оны 1в/882 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн чиглэл, БХИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2013 оны 2 дугаар хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь: 

1.Батлан хамгаалахын их сургуулийн оюутны сургалтын төлбөрийг нэг оюутанд ноогдох бодит зардал, кредит цагийн үнэлгээ, мөнгөний инфляцтай уялдуулан урьд оны бакалаврын өдрийн ангийн төлбөрийг 9.4 хувь буюу 76.150 /далан зургаан мянга нэг зуун тавин/ төгрөгөөр,  эчнээ сургалтын төлбөрийг 60.900 /жаран мянга есөн зуун/ төгрөгөөр тус тус нэмэгдүүлж, бакалаврын өдрийн ангийн төлбөрийг 886.150 /найман зуун наян зургаан мянга нэг зуун тавин/ төгрөгөөр, эчнээ сургалтын төлбөрийг 708.900 /долоон зуун найман мянга есөн зуун/ төгрөгөөр, докторантурын сургалтын төлбөрийг 3.700.000 /гурван сая долоон зуун мянга/ төгрөгөөр, магистрын сургалтын төлбөрийг 1.850.000 /нэг сая найман зуун тавин мянга/ төгрөгөөр тус тус тогтоож 2013-2014 оны хичээлийн жилээс мөрдсүгэй.

 

2.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сургалт хариуцсан дэд захирал хурандаа Ж.Энхбаярт даалгасугай.

 ЗАХИРАЛ  ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ                                               Я.ЧОЙЖАМЦ

ЗАРЛАЛ

2019-11-01 13:49:00
2019-10-07 13:49:00
2019-09-20 18:25:00
2019-09-12 9:22:00
2019-09-04 10:18:00
2019-08-31 11:02:00
2019-08-21 16:44:00
2019-08-14 12:58:00
2019-08-14 12:25:00
2019-07-17 16:17:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ