• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.

ҮБХИС-ийн бакалаврын сургалтын хөтөлбөр, мэргэжлийн чиглэл

Мэргэжлийн тэнхим Хөтөлбөр, мэргэжлийн чиглэл Хавсарга хөтөлбөр
1 Хуурай замын цэргийн тэнхим Ерөнхий цэргийн команд Соёл хүмүүжлийн ажил
2 Хуягт танкийн команд  
3 Цэргийн хими, хамгаалалт
4 Артиллери
5 Зенитийн артиллери- электроник
6 Агаарын хүчний цэргийн тэнхим Радиотехникийн команд  
7 Зенитийн пуужин- автоматжуулалт
8 Зэвсэглэл, галт хэрэглэлийн тэнхим Цэргийн зэвсэглэл  
9 Цэргийн хангалт тээврийн тэнхим Цэргийн ар талын команд  
10 Хуягт танкийн ашиглалтын инженер
11 Цэргийн инженер
12 Цэргийн авто, гинжит машины ажиглалт
13 Цэргийн холбоо, радио техникийн тэнхим Цэргийн холбооны инженер  
14 Системийн аюулгүй байдал Кибер аюулгүй байдал
15 Менежмент, эдийн засгийн тэнхим Эдийн засаг  
16 Менежмент
17 Нийтийн удирдлага
18 Нийгэм, хүмүүнлэгийн тэнхим Нийгэм, байгалийн ухаан суурьтай хөтөлбөрүүд
19 Байгалийн ухаан, мэдээллийн техниологийн тэнхим Математик суурьтай хөтөлбөрүүд, Хими суурьтай хөтөлбөр Хими-технологи
20 Хэрэглээний математик
21
22 Холбоо, электроникийн тэнхим Физик суурьтай хөтөлбөрүүд Утасгүй холбоо
23 Цахилгаан холбоо
24 Радиоэлектроник
25 Автоматжуулалт
26 Электроник
27 Инженер, механикийн тэнхим Математик суурьтай хөтөлбөрүүд Барилга, инженерийн байгууламж
28 Автозамын барилга
29 Барилга, замын машины ашиглалт
30 Уул уурхайн машины ашиглалт
31 Авто инженер Хүнд машин механизмын ашиглалт
32 Цэргийн хөгжмийн сургууль Хөгжмийн урлаг Цэргийн хөгжмийн удирдаач

ЗАРЛАЛ

2019-11-01 13:49:00
2019-10-07 13:49:00
2019-09-20 18:25:00
2019-09-12 9:22:00
2019-09-04 10:18:00
2019-08-31 11:02:00
2019-08-21 16:44:00
2019-08-14 12:58:00
2019-08-14 12:25:00
2019-07-17 16:17:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ