• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.

ҮБХИС-ийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн бакалаврын “Эчнээ сургалт”-д элсэлт авна.

·         ҮБХИС-ийн  2018-2019 оны хичээлийн жилийн  бакалаврын  “Эчнээ сургалт”-д     дараах хөтөлбөрөөр шинэ элсэлтийг зохион байгуулна.

              Үүнд:  1. “Ерөнхий цэргийн команд” бакалаврын хөтөлбөр

                         2. “Төрийн удирдлага” бакалаврын хөтөлбөр

·         Бакалаврын эчнээ сургалтын хөтөлбөрт элсэхийг хүсэгчдийг  ҮБХИС-ийн захирлын 2018 оны А/158 дугаар тушаалаар батлагдсан “ Элсэлтийн журмыг тодотгон батлах тухай “  журмыг баримтлан бүртгэж элсүүлнэ.

/ элсэлтийн журмыг сургуулийн ВЭБ сайтаас харах боломжтой/

·         Элсэхийг хүсэгчид нь  элсэлтийн журмын  5.3.-т заагдсан материалыг  бүрдүүлэн 2018 оны 09 дүгээр сарын 24 - 26-ны өдрүүдэд  9.00 – 17.00 цагт өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж бүртгүүлнэ.

·         Элсэлтийн бүртгэл хичээлийн 1 дүгээр байрны 101 тоот өрөөнд явагдана. Утас: 453164, 99972932

·         Эчнээ сургалтын бакалаврын хөтөлбөрт элсэгчид нь 2016, 2017, 2018 оны “Элсэлтийн ерөнхий шалгалт” өгсөн хүчин төгөлдөр батламжтай нөхцөлд бүртгүүлэх боломжтой бөгөөд бакалаврын өөр чиглэлийн дипломын боловсролтой  элсэхийг хүсэгчдэд энэхүү шаардлага хамаарахгүй болно.                                             

                                      

СУРГАЛТЫН ХЭЛТЭС

 

ЗАРЛАЛ

2019-07-02 11:58:00
2019-06-18 10:37:00
2019-05-22 10:18:00
2019-04-10 14:58:00
2019-03-19 12:37:00
2019-03-19 11:02:00
2019-03-12 20:27:00
2019-02-28 17:02:00
2019-02-22 11:04:00
2019-01-14 13:01:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ