• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.

CDIO стандарт, арга зүйн анхан шатны сургалт

Үр дүнд суурилсан боловсролын CDIO стандарт, арга зүйн анхан шатны сургалт ҮБХИС-ийн хэмжээнд 2018 оны 10-р сарын 18, 19-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна. Сургалтыг CDIO-ийн мастер багш Д.Ариунболор, У.Болормаа, Р.Найдандорж, Д.Түмэнболд нар зохион байгуулж, CDIO стандарт, арга зүйн талаар анхан шатны мэдлэгийг Аюулгүй байдлын сургууль, Цэргийн нэгдсэн сургуулийн нийт 40 багшид олгож байна. Ахисан түвшний CDIO сургалтад ҮБХИС-аас 7 багш хамрагдсанаас 3 багш Сингапур улсын Сингапур политехник сургууль дээр зохион байгуулагдах үндэсний сургагч багш бэлтгэх  сургалтад 2018 оны 10-р сарын 29-нөөс 11-р сарын 5-ны өдрүүдэд оролцох юм.
ЗАРЛАЛ

2019-08-21 16:44:00
2019-08-14 12:58:00
2019-08-14 12:25:00
2019-07-17 16:17:00
2019-07-02 11:58:00
2019-06-18 10:37:00
2019-05-22 10:18:00
2019-04-10 14:58:00
2019-03-19 12:37:00
2019-03-19 11:02:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ