• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИ, ИННОВАЦИ-2018ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИ, ИННОВАЦИ-2018

Хугацаа: 2018 оны 11 дүгээр сарын 21-23-ны өдөрүүдэд

Хаана: СТӨ-ний Б корпус

Хамрах хүрээ: Монголын шинжлэх ухааны салбарын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төв, их дээд сургууль, гарааны компани, хувийн хэвшил

ЗАРЛАЛ

2019-04-29 15:48:00
2019-04-10 14:58:00
2019-03-19 12:37:00
2019-03-19 11:02:00
2019-03-12 20:27:00
2019-02-28 17:02:00
2019-02-22 11:04:00
2019-01-14 13:01:00
2019-01-10 14:53:00
2019-01-10 9:56:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ