• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИ, ИННОВАЦИ-2018ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИ, ИННОВАЦИ-2018

Хугацаа: 2018 оны 11 дүгээр сарын 21-23-ны өдөрүүдэд

Хаана: СТӨ-ний Б корпус

Хамрах хүрээ: Монголын шинжлэх ухааны салбарын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төв, их дээд сургууль, гарааны компани, хувийн хэвшил

ЗАРЛАЛ

2019-01-14 13:01:00
2019-01-10 14:53:00
2019-01-10 9:56:00
2018-12-13 9:34:00
2018-11-13 14:00:00
2018-11-12 17:26:00
2018-11-12 10:57:00
2018-11-05 12:42:00
2018-11-05 9:52:00
2018-10-22 17:05:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ