• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.

ТҮРҮҮЧ НАРЫН ЗААХ АРГА ЗҮЙН ЦУГЛАРАЛТ БОЛЛОО

Цэргийн албыг зохион байгуулахад бага дарга нарын оролцоог дээшлүүлэх зорилгоор ҮБХИС-ийн түрүүч нарт сурган зааварлах хичээлийг 2019 оны 01 дүгээр сарын 7,8 ний өдрүүдэд  зохион байгуулан явууллаа. Тус заах арга зүйн цугларалтанд  дараах офицерууд  хичээл орлоо.

ҮБХИС-ийн Цэргийн албаны тасгийн дарга дэд хурандаа С.Эрдэнэ-Уянга- 2018-2019 онд Цэргийн албыг зохион байгуулах талаар

ҮБХИС-ийн хувцасны албаны дарга хошууч Э.Дарханбаатар - Хувцасны үзлэг хийхэд бага дарга нарын оролцоо

Сонсогчийн батальоны захирагчийн орлогч, цэргийн албаны офицер ахмад Г.Жамбалбавуу- Цэргийн албыг зохион байгуулах үеийн түрүүч нарын оролцоо

Сонсогчийн батальоны салааны захирагч ахлах дэслэгч Б.Энхбаяр –Манлайлах ур чадвар

Сонсогчийн батальоны соёл хүмүүжлийн офицер ахлах дэслэгч Д.Оюунцэцэг- Тасаг, салааны бүрэлдэхүүнд цэрэг эх оронч, үзлийг төлөвшүүлэх

Санхүүгийн хэлтэсийн дэслэгч А.Амарбат- Цэргийн эд хөрнгө, түүнд тавих хяналт, анхан шатны баримт бүрдүүлэх тооцоо нийлэх, сонсогчдын мөнгөн тооцоо

Харуул үйлчилгээний ротын захирагч ахмад Б.Очирням- Харуулын даргын туслагч, манаа халагч нарын ажиллах заавар, харуулын баримт бичгийг хөтлөх журам.

ҮБХИС-ийн нийт түрүүч нартаа цаашдынхан манлайлах ур чадварт нь өндөр амжилт хүсье

 

МЭДЭЭГ БЭЛТГЭСЭН :БАТАЛЬОНЫ СОЁЛ ХҮМҮҮЖЛИЙН ОФИЦЕР

                                         АХЛАХ ДЭСЛЭГЧ Д.ОЮУНЦЭЦЭГ

ЗАРЛАЛ

2019-06-18 10:37:00
2019-05-22 10:18:00
2019-04-10 14:58:00
2019-03-19 12:37:00
2019-03-19 11:02:00
2019-03-12 20:27:00
2019-02-28 17:02:00
2019-02-22 11:04:00
2019-01-14 13:01:00
2019-01-10 14:53:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ