• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.

ГАДААД ХЭЛНИЙ СУРГАЛТЫН ТӨВӨӨС ЗОХИОН ЯВУУЛАХ “АНГЛИ ХЭЛ” – НИЙ ОЛИМПИАДЫН УДИРДАМЖ

НЭГ. ЗОРИЛГО: Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн нийт бие бүрэлдэхүүний англи хэлний мэдлэгийн түвшинг дээшлүүлэх, багшийн хөгжлийг дэмжих, цаашид англи хэл сурах хүсэл эрмэлзлэл өрнүүлэх, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэхэд оршино.

ХОЁР. ХАМРАХ ХҮРЭЭ: ҮБХИС –ийн нийт бие бүрэлдэхүүн, багш нар.

ГУРАВ. БҮРТГҮҮЛЭХ ХУГАЦАА:

-       2019.01.25 –ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл

ДӨРӨВ. БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ:

-       5000 төгрөг 

ТАВ. ХЭЗЭЭ:

Сар, өдөр

Олимпиадын төрөл

Шалгагч багш

Олимпиадын шат

1

 

2019.01.28 –ны

ӨДРИЙН 12 ЦАГТ

 

Сонсгол болон дүрмийн шалгалт

 

Н.Энхжаргал

Д.Будсүрэн

 

 

1 дүгээр шат

 

2

 

2019.01.29–ний

ӨДРИЙН 12 ЦАГТ

 

 

Бичгийн болон ярианы шалгалт

Г.Наранчимэг

Г.Амарсайхан

Р.Онон

Б.Золзаяа

Э.Туул

 

2 дугаар шат

 

Жич: 2019.01.28 –ний шалгалтад буюу 1 дүгээр шатны шалгалтанд 70 онооноос дээш үнэлгээ авсан тохиолдолд 01.29 –ны өдрийн 2 дугаар шатны шалгалтанд орох эрхтэй болно.

ЗУРГАА. ХААНА:  Цэргийн Нэгдсэн Сургуулийн 4 давхар, Гадаад хэлний сургалтын төв, 402 – 414 тоот өрөөнүүдэд.

ДОЛОО. ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ:

Эзлэх байр

Шагнал урамшуулал

1

Тэргүүн байр

Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

2

Хоёрдугаар байр

Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

3

Гуравдугаар байр

Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

 

 

ГАДААД ХЭЛНИЙ СУРГАЛТЫН ТӨВ

ЗАРЛАЛ

2019-07-02 11:58:00
2019-06-18 10:37:00
2019-05-22 10:18:00
2019-04-10 14:58:00
2019-03-19 12:37:00
2019-03-19 11:02:00
2019-03-12 20:27:00
2019-02-28 17:02:00
2019-02-22 11:04:00
2019-01-14 13:01:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ