• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 98 ЖИЛИЙН ОЙГ УГТАН, ГАДААД ХЭЛНИЙ СУРГАЛТЫН ТӨВӨӨС ЗОХИОН ЯВУУЛЖ БУЙ “АНГЛИ ХЭЛ” – НИЙ ОЛИМПИАДЫН 1 ДҮГЭЭР ШАТНЫ ДҮН

 

БҮРТГЭЛИЙН ДУГААР

ОНОО

1

201925

82

2

201929

80

3

201922

79

4

201901

77

5

201919

72

6

201906

69

7

201907

67

8

201926

64

9

201927

56

10

201930

49

11

201916

41

12

201910

39

13

201923

36

14

201918

35

15

201913

32

16

201914

25

17

201921

25

18

201920

25

19

201915

22

                Англи хэлний олимпиадын 1 дүгээр шатанд 70 онооноос дээш үнэлгээ авсан оролцогчид 01.29 –ны өдөр 12:00 цагт ЦНС-ийн 413 тоот өрөөнд 2 дугаар шатны уралдаанд (эссэ бичлэг, яриа) хүрэлцэн ирнэ үү.

                      ГАДААД ХЭЛНИЙ СУРГАЛТЫН ТӨВ

ЗАРЛАЛ

2019-07-02 11:58:00
2019-06-18 10:37:00
2019-05-22 10:18:00
2019-04-10 14:58:00
2019-03-19 12:37:00
2019-03-19 11:02:00
2019-03-12 20:27:00
2019-02-28 17:02:00
2019-02-22 11:04:00
2019-01-14 13:01:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ